در عرصه بين المللي،رعايت استانداردهاي كيفي در توليد وارائه خدمات از چنان اهميتي برخوردار است كه سازمان جهاني استاندارد(ISO) را بر آن داشت تا استاندارد بين المللي سيستم مديريت كيفيت موسوم به استانداردايزو 9001 را تدوين و معرفي نمايد.

 هدف از تدوين  استاندارد ISO 9001 بوجود آوردن الگوي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم مديريت  كيفيت و تضمين كيفيت بود كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.

 امروزه واحدهاي خدماتي نيز همانند واحدهاي صنعتي به دليل منافع بسيار حاصل از اين سيستمها علاقه زيادي به استقرار سيستم مديريت كيفيت نشان مي دهند.

 استاندارد ايزو 9001 به راحتي مي تواند برآورده شدن نيازهاي مشتريان را كه در  نتيجه ايجاد رضايت و بالا بردن اعتماد او نسبت به سازمان پديد مي آيد تضمين نموده با توجه به نگرش فرايندگرائي تمام فعاليتهاي سازمان را در رابطه با مشتري در برگيرد. اين استاندارد با هر نوع فعاليتي كه سازمان انجام ميدهد سازگار شده سازمان ميتواند براحتي اين تطابق را ايجاد نمايد. 

 كسب گواهينامه ايزو9001 توسط يك شركت يا سازمان گوياي موفقيت آن شركت در ايجاد باور در مشتري درمسئوليت پذیری نسبت به  كيفيت محصول یا خدمات در تمامي سطوح است.

 يك سازمان با دريافت گواهينامه ايزو براي همه روشن ميكند كه سيستم مديريت آن توسط شخص ثالث بيطرفي مورد مميزي و بازرسي قرار گرفته است بنابراين اعتماد مشتري به چنين سازماني بيش از سازمانهاي ديگر است.

 

 برخي از فواید پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001) به شرح ذيل ميباشد:

  

  • مورد توجه قرار گرفتن رضایتمندی مشتری (ارباب رجوع )وكسب اعتماد مشتري و در نتیجه دستيابي به سهم  بيشتر در بازار
  • کنترل کیفیت محصول (خدمات)و ارائه محصول (خدمات) با کیفیت دلخواه مشتری ومدیران سازمان
  • کاهش هزینه سازمان از طریق پیاده سازی سیستم موثر کنترل کیفیت محصول(خدمات)و كاهش ضايعات،دوباره كاريها ،تعداد خطاها و مدیریت زمان
  • کاهش هزینه سازمان از طریق مدیریت تجهیزات و ماشین آلات موثر بر کیفیت محصول (خدمات)
  • ایجادسیستم مناسب بررسی توانمندی سازمان پیش ازهرگونه تعهد به مشتری (ارباب رجوع )
  • کنترل راحت تر فرایندهای سازمان توسط مدیران ارشد
  • خروج سازمان از حالت قائم به فرد بودن
  • استخدام پرسنل صاحب صلاحیت و ایجاد سیستم مناسب آموزش پرسنل سازمان

 


استاندارد ISO 9001   مستقیما بیانگر کیفیت محصول نیست، بلکه نشان دهنده نظام مدیریت کیفیت است ، لیکن با توجه به نظام مدیریت کیفیت هر سازمان می توان در رابطه با کیفیت محصول یا خدمات آن سازمان پیش داوری کرد  .

 این استاندارد عمومیت داشته و قابل اجرا در انواع سازمانها ، مراکز ، سیستم ها و ... را دارا می باشد.

 خانواده استانداردهاي ايزو 9000 بر مبناي 8 اصل بنا شده‌اند که مي‌توانند جهت بهبود عملکرد و دستيابي به موفقيت به کار گرفته شود. اين هشت اصل عبارتند از:

 1-تمرکز بر روي مشتري:

 سازمان‌ها متکي به مشتريان هستند، بنابراين:

 بايد نيازهاي مشتري را درک کنند.

بايد الزامات مشتري را برآورده سازند.

 بايد از توقعات مشتري پيشي بگيرند.

 

2-فراهم نمودن رهبري:

 سازمان‌ها متکي بر رهبران هستند، بنابراين:

 رهبران بايد يک هدفي يگانه در سازمان ايجاد کنند و مسيري که سازمان بايد بپيمايد را مشخص مي‌کنند.

 رهبران بايد محيطي ايجاد کنند که افراد را براي دستيابي به اهداف سازمان، تشويق کند.

 

3-درگير کردن افراد:

 سازمان‌ها متکي به افراد هستند، بنابراين:

 سازمان‌ها بايد درگير شدن افراد با اهداف را در تمام سطوح تشويق کنند.

سازمان‌ها بايد به افراد در استفاده و توسعه از توانايي‌هاي خود ياري برسانند.

 

4-استفاده از رويکرد فرآيندگرا:

 سازمان‌ها با استفاده از رويکرد فرآيندگرا کاراتر و بهره‌ورتر خواهند بود. بنابراين:

 سازمان‌ها بايد از رويکردي فرآيندگرا براي مديريت فعاليت‌ها و منابع مرتبط با آنها استفاده کنند.

 

5-اتخاذ يک رويکرد سيستمي:

 سازمان‌ها با استفاده از رويکرد سيستمي کاراتر و بهره‌ورتر خواهند بود. بنابراين:

 سازمان‌ها بايد فرآيندهاي داراي اثر متقابل تعريف نموده و با آنها مانند يک سيستم برخورد کنند.

 سازمان‌ها بايد از يک رويکرد سيستمي براي مديريت فرآيندهاي داراي اثر متقابل استفاده کنند.

 

6-تشويق بهبود مستمر:

 سازمان‌ها زماني که به صورت مستمر در جهت بهبود تلاش مي‌کنند، کاراتر و بهره‌ورتر خواهند بود. بنابراين:

 سازمان‌ها بايد تعهد پايداري در جهت بهبود مستمر عملکرد کلي خود داشته باشند.

 

7-تشخيص حقايق قبل از تصميم‌گيري:

 سازمان‌ها زماني که تصميمات خود را براساس حقايق اتخاذ مي‌کنند، عملکرد بهتري دارند. بنابراين:

 سازمان‌ها بايد تصميمات خود را بر اساس تحليل اطلاعات و داده‌هاي واقعي اتخاذ کنند.

 

8-با تامين‌کنندگان خود کار کنيد:

 سازمان‌ها براي ارزش‌افريني به تامين‌کنندگان خود متکي هستند. بنابراين:

 سازمان‌ها بايد رابطه متقابل و سودمندي با تامين‌کنندگان خود داشته باشند.

 

قدم اول:

 توجيه مديريت ارشد سازمان نسبت به مزايا و مراحل كار و همچنين نقش مديريت ارشد در مراحل مختلف استقرار تا اخذ نتيجه

 قدم دوم:

 برنامه ريزي منابع مورد نياز براي استقرار سيستم مديريت كيفيت

 قدم سوم:

 برگزاري آموزش هاي عمومي و   تخصصي

 اين آموزش ها شامل برگزاري سمينارهاي عمومي مديريت كيفيت،كلاس هاي آشنايي با الزامات و نيازمنديهاي استاندارد، مستند سازي و مميزي خواهد بود.

 قدم چهارم:

 شناسايي فرآيند ها و اهداف و تدوين مستندات مربوطه:

 اين مستندات مي تواند شامل نمودار هاي فرآيند ها، نظامنامه ، روش هاي اجرايي، دستورالعمل هاي كاري و هر گونه فرم هاي مورد نياز نظام كيفيت باشد.

 قدم پنجم:

 اجراي مستندات و برنامه هاي رسيدن به اهداف:

 از آنجائيكه اجراي برنامه هاي رسيدن به اهداف تعريف شده توسط مديريت در تمامي واحد ها لازم الاجراء مي باشد، لذا اين قدم مي بايست با نظارت مديريت ارشد سازمان يا نماينده مديريت انجام و منابع مورد نياز تخصيص داده شود.

 قدم ششم:

 مميزي داخلي و اندازه گيري فرآيند ها

 قدم هفتم:

 انجام مميزي خارجي:

 اين مرحله ، آخرين مرحله استقرار نظام مديريت كيفيت است. در اين مرحله مميزين شركت گواهي كننده پس از آمادگي اوليه نسبت به حضور در محل سازمان متقاضي اقدام نوده و نسبت به مييزي نظام مديريت مطابق با استاندارد درخواستي اقدام مي نمايند. در صورتيكه برنامه هاي لازم مطابق استاندارد تدوين، اجراء و اثبات شود در اين صورت سازمان براي اخذ گواهي توصيه شده و گواهينامه خود را دريافت خواهد كرد و در غير اين صورت مي بايست در زمان مقرر نسبت به اصلاح خود اقدام نمايد. گواهينامه صادر شده سه سال اعتبار داشته و در طول اين مدت سالي يك يا دوبار به منظور اطمينان از تداوم رعايت الزامات استاندارد نسبت به مميزي هاي مراقبتي اقدام خواهد شد

راه های تماس با گروه مشاوران استاندارد و کیفیت ایران

جهت ارتباط با گروه مشاوران استاندارد و کیفیت ایران می توانید از شماره تلفن و ایمیل زیر استفاده نمایید.

شماره تماس گروه مشاوران  : 02166897928-09394472761
ایمیل گروه مشاوران استاندارد و کیفیت ایران: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تنظیمات قالب پلاس

رنگ ها

برای هر رنگ ،پارامتری وجود دارد که در زیر آمده است :
Blue Red Oranges Green Purple Pink

بدنه ی قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ ها

عنوان قالب

رنگ پس زمینه
تصاویر پس زمینه

فوتر قالب

انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه قالب
نوع فونت بدنه قالب
جهت نوشتاری